$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Przebieg konkursu

W ramach każdej tury konkursu odbędą się dwa etapy: Eliminacje i Finał. Ich przebieg będzie dla obu tur analogiczny:

ELIMINACJE

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w Law Games jest zarejestrowanie się na stronie Konkursu poprzez wypełnienie formularza, w którym wybierzesz turę konkursu, w jakiej zamierzasz wziąć udział. Pamiętaj, możesz zarejestrować się tylko 1 raz i na 1 turę konkursu.

Rejestracja skutkuje otrzymaniem indywidualnego linku, loginu oraz hasła dostępu do strony internetowej, na której znajdzie się test eliminacyjny jednokrotnego wyboru.

Test obejmie następujące dziedziny prawa: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo o danych osobowych, prawo bankowe, prawo ubezpieczeń, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej, procedura cywilna.

Test będzie dostępny online we wskazanym terminie i przez określony czas. Po rozwiązaniu testu, Twoje odpowiedzi oraz czas wypełniania testu zostaną zapisane w systemie i przekazane drogą mailową zarówno Tobie, jak i kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Kryteria oceny testu to liczba prawidłowych odpowiedzi, a także czas jego ukończenia. Na podstawie wyników testu w każdej turze konkursu wytypowanych zostanie 10 finalistów.

FINAŁ

Finał odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16a w Warszawie.

Finałowe zadanie to pisemne rozwiązanie jednego kazusu. W ramach każdej tury będzie do rozwiązania jeden kazus o tematyce z zakresu prawa gospodarczego.

Rozwiązanie kazusu finałowego należy przygotować z ciągu 3 godzin w postaci:
  • pracy głównej, tj. pełnego rozwiązania kazusu napisanego w języku polskim
    oraz
  • streszczenia pracy głównej w języku angielskim.

Jurorzy z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland w ciągu tygodnia po finale spośród prac finałowych wyłonią najlepsze rozwiązanie (po jednym dla każdej tury).

___

Szczegółowe zasady oraz terminy: Regulamin konkursu oraz zakładka Tury konkursu.