$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Przebieg konkursu

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, który znajduje się tutaj, a także z informacją o terminach przyjmowania zgłoszeń w ramach dwóch tur konkursu.


Formularz rejestracyjny
 
 W razie wygranej, deklaruję gotowość do odbycia stażu w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland*:
 tak, chcę odbyć staż
 nie, chcę się tylko sprawdzić w konkursie

O konkursie dowiedziałem się:
 z plakatu
 z ulotki
 ze strony internetowej ELSA
 ze strony internetowej Wierzbowski Eversheds Sutherland
 ze strony internetowej uczelni
 z mediów
 z informacji na zajęciach
 od znajomych
 w inny sposób


Wysyłając zgłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zmianami). Przyjmujesz do wiadomości, że administratorami Twoich danych osobowych będą: ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, oraz Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. kom. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie tutaj, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności dotyczącej realizacji Konkursu Law Games.

Aby zatwierdzić, proszę przepisać cyfry widoczne na obrazku, a następnie kliknąć "Wyślij".