$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed: 4000 }); 
   

Przebieg konkursu

Tura I  |  Finał 27 czerwca

Kluczowe informacje:

 • Start rejestracji (uruchomienie formularza rejestracyjnego): 17 maja 2017

 • Zamknięcie rejestracji (koniec przyjmowania zgłoszeń udziału w turze I): 12 czerwca 2017

 • Test online: 14 czerwca 2017, godz. 12.00

 • Finał: 27 czerwca 2017 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Zakres tematyczny kazusów finałowych: 
  Kazus 1: 
  Prawo konsumenckie, prawo reklamy i prawo cywilne
  Kazus 2: Prawo procesowe i prawo gospodarcze z elementami transakcji handlowych 

Szczegółowy opis przebiegu konkursu znajduje się w regulaminie.