$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Historia

Organizatorzy:

Wierzbowski Eversheds
ELSA Poland

Termin Finału: 18-19 kwietnia 2012 r.

Pierwsza edycja konkursu z urozmaiconą formułą
(2 kazusy)

Liczba
nadesłanych prac: 56

Zwycięzcy:

Marcin Alberski
(Uniwersytet Warszawski)
Piotr Janczarek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Kopania (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Krajewska (Uniwersytet Warszawski)
Łukasz Łyczko (Uniwersytet Jagielloński)