$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Historia

Organizatorzy: Plakat Law Games 2014

Wierzbowski Eversheds
ELSA Poland

Patronat honorowy:
UOKiK

Termin Finału: 24-25 kwietnia 2013 r.

Liczba nadesłanych prac: 53

Zwycięzcy:

Barbara Siedlecka
- absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Szymon Balcerzak - student Uczelni Łazarskiego
w Warszawie
Tomasz Freier - student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą
Cezary Miąskiewicz - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Sablik - student Uniwersytetu Śląskiego