$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dotycząca realizacji konkursu Law Games

 

Zasady przetwarzania danych

Ochrona danych osobowych jest ważnym aspektem naszej działalności. Dlatego przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu „Law Games” w roku 2018 (lawgames.elsa.org.pl) (dalej jako „Konkurs”) zostały określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorzy Danych Osobowych

Administratorami Twoich danych osobowych są:

ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

oraz

Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. kom. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym informowania o jego wynikach na stronach internetowych administratorów danych, na podstawie Twojej zgody wyrażonej przy wypełnianiu formularza organizacyjnego (art. 6 ust 1 pkt a RODO).

Gromadzone dane osobowe

W celu przeprowadzenia Konkursu będą przechowywane i przetwarzane Twoje następujące dane:

Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, uczelnia, rok studiów, rok ukończenia studiów, wiek.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania całego Konkursu, tj. jego dwóch tur. Po tym czasie dane uczestników, którzy nie zostali wyłonieni jako główni zwycięzcy Konkursu, zostaną usunięte. Dane głównych zwycięzców będą następnie przetwarzane w celu odbycia praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland na odrębnie określonych zasadach.

Odbiorcy danych

Twoje dane nie będą przekazywane do żadnych stron trzecich ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz wycofać swoją zgodę klikając tutaj, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Masz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

Inne istotne informacje dotyczące ochrony prywatności

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł/a wziąć udziału w Konkursie. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

Twoje dane nie będą profilowane i nie będzie wobec Ciebie wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym systemie.